Diaust.sk

STROMYZabezpečenie riadnej starostlivosti o o stromy vo vašej záhrade zvýši ich zdravie a pohodu. Vy máte prospech v tom, že máte zdravé a krásne stromy, pretože v konečnom dôsledku pomáhajú zlepšiť prostredie. Vaše stromy vyžadujú pravidelnú starostlivosť v rôznych ročných obdobiach. Kalendár údržby o stromy musí byť pravidelne dodržiavaný.

Pílenie, výrub stromov, ktoré povoľuje zákon, bez nutného povolenia na výrub dreviny §47 zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny – prosím v bodoch najdôležitejšie informácie (parafrázovanie)

Ak potrebujete spíliť alebo vyrúbať stromy, nie vždy potrebujete súhlas a povolenie. Súhlas na výrub stromov sa nevyžaduje pri stromoch s obchodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty. Súhlas sa nevyžaduje ani pri obnove produkčných ovocných drevín. Rovnako sa súhlas nevyžaduje pri ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku. V tomto prípade sa vyžaduje len písomne oznámenie orgánu ochrany prírody.Chcete dostávať naše aktuálne novinky ?

Prihlásením sa do tohoto formulára budete od nás dostávať len zaujímavé novinky!